Loyola Basketball 2020Loyola Basketball Senior Night 2020Loyola Don's Lax Seniors 2020Loyola-v-Calvert Hall Varsity Basketball 2021Loyola-v-Mcdonogh Varsity Basketball 2022